• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΣΤΑΪΚΟΣ Σπύρος, M.D., M.S., FACS

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: ΗΠΑ
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Associate Professor, U.S.A. Δημοχάρους 16, Τ.Κ. 115 21, Κολωνάκι Τηλ.: 210 7228351
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού