ΒΡΑΒΕΙΟ Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ
Kαλύτερη Kλινικοεργαστηριακή Mελέτη

Απονέμεται κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων της Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο και τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της Εταιρίας.

'ΕτοςΒραβείο
1993:Α' Βραβείο
Β. Σταυροπούλου & Β. Τασόγλου
(Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών)

1995:

Δεν απενεμήθηκε γιατί καμία από τις υποβληθείσες μελέτες δεν κρίθηκε βραβεύσιμη

1997:

Α' Βραβείο
Ε. Λυκούδης, Δ. Τσούτσος, Κ. Φραγκιά, Κ. Σταματόπουλος, Ι. Ιωάννοβιτς
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")

1999:

Α' Βραβείο
Π. Φόρογλου, Μ. Κανελλάκη-Κυπαρίσση
(Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας)

2001:

Α' Βραβείο
Α. Γραββάνης, Ε. Λυκούδης, Γ. Τάγαρης, Α. Τζιβαρίδου, Χ. Πατραλέξης, Δ. Σαμπαζιώτης, Π. Παναγιώτου, Ι. Ιωάννοβιτς
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")

2003:

Α' Βραβείο
Δ. Λαουλάκος1, Ο. Καξίρα2, Κ. Τσετσώνης2, Χ. Σπηλιοπούλου3, Χ. Μπίσιας4
(1: Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
2: Πλαστικός Χειρουργός Ιδιώτης
3: Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
4: Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης)
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")
 
Έπαινος
Ε. Λυκούδης1, Γ. Σπυροπούλου1, Ι. Ιωάννοβιτς1, Α. Βλαστού2
(1: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
2: Δ.Θ.Κ. Αθηνών "ΥΓΕΙΑ")
 
Έπαινος
Α. Γραββάνης1, Α. Λάβδας2, I. Franchescini3, M. Dubois-Dalcq3, Α. Παπαλόης1, Π. Παναγιώτου1, Ρ.Μάτσας2, Ι. Ιωάννοβιτς1
(1: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
2: Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR
3: Ινστιτούτο PASTEUR)

2005: 

Α' Βραβείο
Μ. Τσαγκαράκης, Ε. Λυκούδης, Κ. Φραγκιά, Α. Παπαλόης, Ο. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωάννοβιτς†, Ι. Μπράμης, Η. Μπαστούνης
 
Έπαινος
Α. Γραβάνης, Δ. Τσούτσος, Δ. Καραίσκος, Θ. Οικονόμου, Π. Παναγιώτου, Β. Μιχαλόπουλος, Α. Καρμπίνης
(Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς Αθήνα – Κέντρο Πειραματικής Μικροχειρουργικής ΕΛΠΕΝ)
 
Έπαινος
Ι. Λιαπάκης1, Σ. Αναγνωστούλης2, Μ. Λαμπρινοπούλου3, Α. Καραγιαννάκης4, Κ. Σιμόπουλος4
(1: Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Νοσοκ Αγιος Σάββας Αθήνα
2: Τμήμα Χειρουργικής ΕΣΥ Νοσοκ Αλεξανδρούπολης
3: Τμήμα Ιστολογίας Εμβρυολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη
4: Β Χειρουργική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη)

2007: 

Α' Βραβείο
Δ. Διονυσίου, Ε. Δεμίρη, Π. Φόρογλου, Α. Χέβα, Λ. Λαζαρίδης
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 
Έπαινος
Γ. Α. Σπυροπούλου, Ε. Λυκούδης, Α. Παπαλόης, Α. Μπατιιάνου, Γ. Τάγαρης, Ε. Πικούλης, Η. Μπαστούνης, Ο. Παπαδόπουλος
(Μικροχειρουργικό Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 
Έπαινος
Χ. Πρατσίνης, Κ. Πηλιχός1, Β. Γκιώνης, Σ. Τσαγκαράκης, Δ. Κλέτσας2
(1: Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
2: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Εφαρμογών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ")

 


ΒΡΑΒΕΙΟ Μ.ΣΤΑΥΡΑΚΗ
Kαλύτερο Poster

Απονέμονται κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων και συνοδεύονται από έπαθλο

'ΕτοςΒραβείο
1993:Έπαινος
Π. Ζυγούρης, Γ. Μπούχλης, Π. Σάνδρης

1999:

Γ. Αραβανής, Γ. Ζαρκάδας, Γ. Παπαδημητρίου, Σ. Ελ.Ζανίν, Γ. Κόκκαλης
(Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ")

2003:

Α' Βραβείο
Δ. Αντωνόπουλος1, Δ. Τσιλιμπότη1, Κ. Σπυρόπουλος2, Β. Μαργαρίτης2, Σ. Ναξάκης2, Δ. Δεληδημήτρη1, Α. Τσίρος1, Θ. Μπαρλίγκα1, Π. Γκούμας2
(1: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
2: Ω.Ρ.Λ. Κλινική Πανεπιστημιακού Νοκοκομείου Ρίου Πατρών)

1999:

Α' Βραβείο
Π. Φόρογλου, Μ. Κανελλάκη-Κυπαρίσση
(Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας)

2001:

Α' Βραβείο
Α. Γραββάνης, Ε. Λυκούδης, Γ. Τάγαρης, Α. Τζιβαρίδου, Χ. Πατραλέξης, Δ. Σαμπαζιώτης, Π. Παναγιώτου, Ι. Ιωάννοβιτς
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")

2003:

Α' Βραβείο
Δ. Λαουλάκος1, Ο. Καξίρα2, Κ. Τσετσώνης2, Χ. Σπηλιοπούλου3, Χ. Μπίσιας4
(1: Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
2: Πλαστικός Χειρουργός Ιδιώτης
3: Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
4: Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης)
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")
 
Α' Βραβείο
Γ. Ζαμπάκος, K. Taams
(Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Derrifold, Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο)

2005:

Α' Βραβείο
Ε. Λυκούδης1, Α. Σακελλαρίου1, Α. Σπυροπούλου1, Δ. Παφύλας2, Ι. Γαβριηλίδης2, Α. Μπερής2
(1: Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2: Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

2007:

Α' Βραβείο
Δ. Κρικώνης1, Μ. Ταραμπέ1, Ε. Λυκούδης2, Ι. Μεταλληνός1, Α. Σακελλαρίου1, Π. Γεωργίου1, Λ. Κουκουλομάτης1, Ε. Κομνηνάκης1
(1: Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "ΘΡΙΑΣΙΟ"
2: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων)
 
Α' Βραβείο
Ε. Κυριοπούλου, Θ. Οικονόμου, Π. Παναγιώτου, Π. Ζαπαντιώτη, Γ. Γκρεμούτης, Π. Μπρούμη, Δ. Τσούτσος
(Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")

 

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.
Δύο Πρωτότυπες Ερευνητικές, Πειραματικές και Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες

Απονέμονται κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων και συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο.

'ΕτοςΒραβείο
1999:Κ. Τσετσώνης, Ο. Καξίρα, Δ. Λαουλάκος, Χ. Σπηλιοπούλου, Α. Κουτσελίνης
(Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Ιατροδικαστικής)
 
Ε. Εμμανουήλ-Νικολούση, Π. Φόρογλου, M. Goret-Nicaise, Χ. Κεμάρεως-Φόρογλου, Ι. Φράγκου
(Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Κλινική Χειρουργικής & Χειρουργικής Παίδων & Human Anatomy Research Unit, Univ. Of Louvain, Brussels, Belgium)

2001:

Βραβείο Καλύτερης Πειραματικής Μελέτης
Ε. Εμμανουήλ-Νικολούση, Ε. Κατσαρμά, Π. Φόρογλου, M. Goret-Nicaise, Χ. Κεμάρεως-Φόρογλου
(Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Κλινική Χειρουργικής & Χειρουργικής Παίδων & Human Anatomy Research Unit, Univ. Of Louvain, Brussels, Belgium)
 
Κ. Τσετσώνης, Ο. Καξίρα, Δ. Λαουλάκος, Δ. Κατσιέρης, Χ. Σπηλιωπούλου
(Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Ιατροδικαστικής)
 
Βραβείο Καλύτερης Κλινικής Μελέτης
Δ. Λαουλάκος, Α. Μιχαήλ, Κ. Τσετσώνης, Ο. Κοξίρα, Φ. Παπαθεοδωράκης
(Κλινικές Πλ.Χειρουργικής Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. και Νοσοκομείου "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ")
 
Σ. Σταυριανός, Γ. Κόκκαλης, Α. Ραπίδης, Σ. Βαλσάμης, Γ. Ζαρκάδας, Κ. Τσετσώνης, Γ. Παπαδημητρίου, Σ. Μαμαλουκάκης, Χ. Ασημομύτης
(Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ")

2003

Α' Βραβείο
Α. Βλαστού, Ε. Λυκούδης, Δ. Κίντος
(Δ.Θ.Κ. Αθηνών "ΥΓΕΙΑ")

2005:

Α' Βραβείο
E. Polykandriotis, A. Arkoudas, A. Lametschwandtner, U. Kneser, R.E.Horch
(1: Department of Plastic and Hand Surgery, University of Erlangen, Germany
2: Department of Organismic Biology, University of Salzburg, Austria)
 
Α' Βραβείο
Α. Παρασκευάς, Ε. Μπελλώνιας, F. Ingallina, L. A. Lantieri
(Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Hospital Henri Mondor, Paris)

 

ΒΡΑΒΕΙΟ "EXPRESS SERVICE"
Kαλύτερο Poster

Απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο.

'ΕτοςΒραβείο
2001:Η. Αθανασόπουλος, Π. Πάλμος, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Βραχνού, Α. Γιακουμεττής
(Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ")
 
Ε. Δεμίρη, Χ. Γκανάτσα, Χ. Οικονόμου, Π. Πεπέ, Α. Αντωνιάδης, Σ. Ιορδανίδης, Κ. Καλλέργης, Δ. Αναγνωστόπουλος
(Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ")