• Νοσοκομεία

Νομός Ιωαννίνων

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ιωαννίνων (Ιωάννινα).