• Νοσοκομεία

Νομός Ροδόπης

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή).