Διοικητικό Συμβούλιο 

Διοικητικό Συμβούλιο2019-2021
Πρόεδρος:Ηλίας Αθανασόπουλος
Αντιπρόεδρος:Ειρήνη Γκαμάτση
Γενικός Γραμματέας:Σπυρίδων Βούρτσης
Ταμίας:Αθανάσιος Παπάς
Μέλη:Μιχαήλ Ταραμπέ
 Χρήστος Ασημομύτης
 Δέσποινα Τζιβαρίδου
 Ευάγγελος Κεραμίδας
 Πέτρος Παναγιώτου

Επιτροπές Τμημάτων

Πειθαρχικό Συμβούλιο:Ανδρέας Φουστάνος
Ευτέρπη Δεμίρη
Αριστείδης Τσακίρης
Αναπληρωματικά Μέλη:Ειρήνη Γκαμάτση
Ιωάννης Λύρας
Δέσποινα Κακαγιά
Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS) & EBOPRAS
Εθνικός Εκπρόσωπος:M. Ταραμπέ
Π. Φόρογλου
Αναπλ. Εθνική Εκπρόσωπος:Π. Παναγιώτου
UEMS Monospecialist Section & ESPRAS
Πρόεδρος:Α. Γιακουμεττής
ESPRAS
Εθνικός Εκπρόσωπος:H. Αθανασόπουλος
Διεθνής Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής (ISAPS)
Εθνικός Γραμματέας Ελλάδος:Α. Μανδρέκας
Διεθνής Εταιρεία Εγκαυμάτων
Εθνική Εκπρόσωπος:Ε. Γκαμάτση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας Ιατρικών Υλικών στην Πλαστική Χειρουργική
Εθνική Εκπρόσωπος:Θ. Πετρακοπούλου
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής Laser
Γραμματέας Μελών – Ταμίας:Π. Κοντοές
Αισθητικής Χειρουργικής
Επιτροπή:Ευάγγελος Κεραμίδας
Αθανάσιος Παπάς
Μάρκος Χατζηπιέρας
Εγκαυμάτων
Επιτροπή:Ειρήνη Γκαμάτση
Δέσποινα Κακαγιά
Δημήτρης Κρικώνης
Μικροχειρουργικής & Άκρας Χειρός
Επιτροπή:Χρήστος Ασημομύτης
Σπυρίδων Σταυριανός
Νικόλαος Καρμίρης
Πλαστικής Παίδων & Συγγενών Ανωμαλιών
Επιτροπή:Εμμανουήλ Προκοπάκης
Όλγα Καξίρα
Περικλής Φόρογλου
Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής
Επιτροπή:Ειρήνη Γκαμάτση
Σπυρίδων Σταυριανός
Αθανάσιος Παπάς
Ελεγκτική Επιτροπή
Επιτροπή:Παναγιώτης Μάνταλος
Γεώργιος Παπαγεωργίου