• Νοσοκομεία

Νομός Μαγνησίας

Κρατικά νοσοκομεία με μονάδα Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο νομό Μαγνησίας (Βόλος).