• Περιοχή Κοινού

H ΕΕΠΕΑΧ, λειτουργώντας στα πρότυπα των μεγάλων Ιατρικών Εταιριών σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσει, με συνεχόμενες ενέργειές της, ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο στα πρότυπα δράσεων «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», πέρα και πάνω από στενά συμφέροντα.

Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε

Οι ασθενείς σήμερα κατακλύζονται από μηνύματα σχετικά με τις θεραπείες (κυρίως της επονομαζόμενης «αισθητικής ιατρικής» και συναφών επεμβάσεων) από πολλούς ιατρούς / ιατρικά κέντρα / κλινικές διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτό έχει ως συχνό αποτέλεσμα τη σύγχυσή τους για το κατά πόσο τα δημοσιεύματα ισχύουν ή απλά αποτελούν διαφημιστικά μηνύματα για την προσέλκυση ασθενών / πελατών.

Ο στόχος μας

Να αλλάξουμε αυτή την  πραγματικότητα ανοίγοντας, ως ο επίσημος φορέας της Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), έναν δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό ώστε να ενημερώνουμε με τρόπο επιστημονικό, έγκυρο και κυρίως απαλλαγμένο από ατομικά συμφέροντα για όλες τις υπηρεσίες που ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να προσφέρει στον ασθενή. Η πλαστική χειρουργική αποτελεί την πιο αρμόδια ειδικότητα να πληροφορήσει το κοινό για τις αισθητικές και επανορθωτικές επεμβάσεις κάθε φύσης.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να περιηγηθείτε στα άρθρα της ενότητας αυτής για να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στην επίσημη σελίδα του Facebook & Instagram για να διαβάζετε κάθε μήνα πολλά και ενδιαφέρονται θέματα που απευθύνονται στο κοινό και άπτονται όλων των θεμάτων που η σύγχρονη πλαστική χειρουργική πραγματεύεται