• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Σοφοκλής

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Κύπρος
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Οικία: Κουντουριώτου 14, 3077, Λεμεσός ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: (00357) 25738850 Ιατρείο: Ναυπλίου 28, 3025, Λεμεσός ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: (00357) 25820202 Fax: (00357) 25820203
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού