• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ Χρυσόστομος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Κύπρος
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Παναθηναίων 2, Μακεδονίτισσα, Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ "ΜΑΚΑΡΕΙΟ" Νοσοκομείο Λευκωσίας Tηλ.: (00357) 99491456, 2876279
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού