• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ANASTASATOS M. John, M.D.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Αγγλία
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: University of Alabama at Birmingham Division of Plastic Surgery, 510 20th str., South Birmingham, AL 35294- 3411 Tel.: +(205) 613 8037 Tel. work: +(205) 934 4367
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού