Μετεκπαιδευτική Ημερίδα ΕΕΠΕΑΧ: Αισθητική Χειρουργική του Κορμού

Σάββατο 18 Μαίου 2024

Τόπος ΕΕΠΕΑΧ Λεωφ. Κηφισίας 32, Μαρούσι 2ος όροφος

Πρόγραμμα