• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΟΥΛEPMOY Γεωργία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Κύπρος
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής, "ΜΑΚΑΡΕΙΟ" Νοσοκομείο Λευκωσίας, ΚΥΠΡΟΣ Tηλ.: (00357) 9657810
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού