• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΟΕΝ Mίμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: ΗΠΑ
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Professor of Plastic, Surgery University of Illinois 840 South Wood Str., Chicago Illinois 06612, USA
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού