• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΑΜΜΙΤΣHΣ Aλέκος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Κύπρος
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Καρκαβίτσα 2, Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Tηλ.: (00357) 2376457
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού