ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής Βασικών Γνώσεων2019-04-02 12:06:15

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. σε συνεργασία με το...

Read More ...

84ο Εκπαιδευτικό Μάθημα ΕΕΠΕΑΧ 2019-03-28 00:27:00

Αγαπητοί Συνάδελφοι, εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής...

Read More ...

83ο Εκπαιδευτικό Μάθημα ΕΕΠΕΑΧ 2019-03-05 00:27:00

Αγαπητοί Συνάδελφοι, εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής...

Read More ...

Μετεκπαιδευτικη Ημεριδα ΕΕΠΕΑΧ2019-02-15 12:00:00

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕΠΕΑΧ διοργανώνει Μετεκπαιδευτική Διημερίδα...

Read More ...

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ2019-01-14 01:46:09

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του διετούς 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της...

Read More ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20192019-01-14 00:46:09

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και...

Read More ...

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής βάσει εμπειρίας, επειδή δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία από τους κρατικούς φορείς, θεωρεί τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν διογκωμένα και υπερβολικά, γεγονός που διαστρεβλώνει την κοινωνικο-οικονομική εικόνα της χώρας μας.

Μετά από ενδελεχή διερεύνηση του θέματος από μέρους της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ., καθώς και επικοινωνία με τον φορέα διεξαγωγής της έρευνας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα προέρχονται από τη συλλογή μόλις 14 ερωτηματολογίων, δείγμα το οποίο στατιστικά θεωρείται ανεπαρκές για την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, και λόγω του ανεπαρκούς δείγματος, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, είναι προϊόν αυθαίρετης αναγωγής στο σύνολο των Ελλήνων πλαστικών χειρουργών και βασίστηκε κατά το 50% στις απαντήσεις του συνόλου των Ευρωπαίων πλαστικών χειρουργών, αγνοώντας άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά πάνω απ όλα την πραγματική εικόνα όσον αφορά στον πραγματικό αριθμό των εκτελεσθέντων χειρουργικών και μη χειρουργικών επεμβάσεων.

Όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται από τα παραπάνω, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Ελλάδας το 2011 ήταν ήδη σε ύφεση, γεγονός που δεν επιτρέπει να συμπεραίνουμε αυθαίρετα την αύξηση στον αριθμό των αισθητικών πλαστικών χειρουργικών και μη χειρουργικών επεμβάσεων προβάλλοντας μια λανθασμένη εικόνα του Έλληνα πολίτη.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΕΠΕΑΧ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ