Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.
Ωτοπλαστική

Με την ωτοπλαστική γίνεται διόρθωση της εμφάνισης των ώτων (αφτιών) που είτε είναι πολύ μεγάλα, είτε προβάλλουν περισσότερο από το κανονικό στα πλάγια του προσώπου.