Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (KAT) - ΕΚΑ

Διεύθυνση:Nίκης 2, Τ.Κ. 145 61, Kηφισιά
Τηλ.:213 2086 429
Fax:213 2086 736
Συντονιστής Διευθυντής:Παναγιώτου Πέτρος
Διευθυντές:Αχιλλέας Κεπενεκίδης, Ευγενία Ηλιοπούλου, Χρήστος Στριγγλής
Eπιμελήτρια Β':Παρασκευή Μπρούμη
Eιδικευόμενοι:Αγρογιάννης Νικόλαος, Ανδρεάδης Ιωάννης, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Μπολτσής Αθανάσιος, Σύρμας Χρήστος, Ρούσσος Γιώργος, Βελημβασάκης Γιώργος, Γιαννόπουλος Αριστομένης, Παλιαρούτα Θάλεια, Ρίσμαν-Λουλούδη Σάρλοτ

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής