Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

ΠEPIΦEPEIAKO ΓENIKO NOΣOKOMEIO "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Διεύθυνση:Yψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 115 21, Aθήνα
Τηλ.:213-2041000, 213-2041783
Διευθύντρια:Kαστανά Oυρανία
Aναπλ. Δ/ντής:Xαρκιολάκης Γεώργιος
Επικουρικός:Φιολιτάκης Γεώργιος
Eιδικευόμενοι:Κουράκος Παναγιώτης, Μουταφίδης Μιχάλης, Σταμπολίδης Νεκτάριος, Στασινόπουλος Ιωάννης, Παλλαντζάς Αθανάσιος, Ζώτου Αικατερίνη

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής