Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

ANTIKAPKINIKO ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "AΓIOΣ ΣABBAΣ"

Διεύθυνση:Λεωφ. Aλεξάνδρας 171, Τ.Κ. 115 22, Aθήνα
Τηλ.:210 6430811, 210 6409403
Fax:210 6420146
Συντονιστής Διευθυντής:Kόκκαλης Γεώργιος
Διευθυντής:Zαρκάδας Γεώργιος
Eπιμελητής Α':Σταυριανός Σπυρίδων
Eπικουρικός:Ριγανέλης Παναγιώτης
Eιδικευόμενοι:Γεωργόπουλος Σπύρος, Δενδρινός Παναγιώτης, Κασωτάκης Δημήτριος Κωνσταντινίδου Χαρίκλεια, Μεγαπάνος Χρήστος, Χατζηγιάννης Στυλιανός

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής