Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

ΠEPIΦEPEIAKO ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠAIΔΩN "AΓIA ΣOΦIA"

Διεύθυνση:Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, 11527 Αθήνα
Τηλ.:210 7467425, 210 7467421
Συντονιστής Διευθυντής:Πονηρός Νικόλαος
Eπιμελήτρια Α':Λουπάτατζη Αναστασία
Eπιμελητής Β':Ταγκαλάκης Παντελής

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής