Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Η πλαστική χειρουργική περιλαμβάνει την αισθητική και την επανορθωτική χειρουργική.

Επεμβάσεις Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής

Στις πλαστικές επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής περιλαμβάνονται επεμβάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της εμφάνισης ή διόρθωση χαρακτηριστικών του ασθενή.
Πληροφορίες για τις επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής

Επεμβάσεις Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής

Οι επεμβάσεις επανορθωτικής χειρουργικής πραγματοποιούνται για τη διόρθωση ανωμαλιών του σώματος που οφείλονται σε εκ γενετής καταστάσεις, τραύματα, ατυχήματα, μολύνσεις, όγκους ή ασθένειες.

Πραγματοποιούνται για να αποκαταστήσουν τις φυσιολογικές λειτουργίες ή να προσεγγίσουν τη φυσιολογική εμφάνιση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επεμβάσεις της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής από τις επεμβάσεις της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.
Πληροφορίες για τις επεμβάσεις επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής