Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Για να γίνετε Τακτικό μέλος της ΕΕΠΕΑΧ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη από 2 Τακτικά Μέλη της Εταιρίας (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Τίτλος Ειδικότητας
  4. Πιστοποιητικό Ιατρικού Συλλόγου
  5. 1 φωτογραφία

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρίας:
Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Μέγαρο Ατρίνα, Κτήριο Β, 2ος Όροφος

Για να γίνετε Πάρεδρο μέλος της ΕΕΠΕΑΧ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Νοσοκομείου (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας)
  2. Να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόμενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική
  3. Βιογραφικό Σημείωμα

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρίας:
Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Μέγαρο Ατρίνα, Κτήριο Β, 2ος Όροφος

Αιτήσεις

Αίτηση Τακτικού Μέλους (.doc)

Αίτηση Πάρεδρου Μέλους (.doc)

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής