Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2015-2017

Πρόεδρος:
Μιχαήλ Ταραμπέ
Αντιπρόεδρος:
Ειρήνη Γκαμάτση
Γεν. Γραμματέας:
Παναγιώτης Μάνταλος
Ταμίας:
Ηλίας Αθανασόπουλος
Μέλη:
Περικλής Φόρογλου
Δέσποινα Τζιβαρίδου
Σπύρος Σταυριανός
Μύρων Τσαγκαράκης
Ιωάννης Λύρας

COUNCIL

2015-2017

President:
Michael Tarabe
Vice President:
Irene Gamatsi
Gen. Secretary:
Panayiotis Mantalos
Treasurer:
Elias Athanasopoulos
Members:
Pericles Foroglou
Despina Tzivaridou
Spyros Stavrianos
Miron Tsagarakis
Ioannis Lyras

Επιτροπές Τμημάτων

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ETHICAL COMMITEE

Αριστείδης Τσακίρης
Aristeides Tsakiris
Περικλής Φόρογλου
Pericles Foroglou
Αθανάσιος Χριστόπουλος
Athanasios Christopoulos

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (UEMS) ΚΑΙ EBOPRAS

UNION EUROPEAN DE MEDICINS SPECIALISTES (UEMS) AND EBOPRAS

Εθνικός Εκπρόσωπος: M. Ταραμπέ
National Delegate: M. Tarabe
Εθνικός Εκπρόσωπος: Π. Φόρογλου
National Delegate: P. Foroglou
Αναπλ. Εθνική Εκπρόσωπος: Π. Παναγιώτου
Deputy National Delegate: P. Panagiotou

UEMS MONOSPECIALIST SECTION & ESPRAS

UEMS MONOSPECIALIST SECTION & ESPRAS

Πρόεδρος: Α. Γιακουμεττής
President: A. Yiacoumettis

ESPRAS

ESPRAS

Εθνικός Εκπρόσωπος: H. Αθανασόπουλος
National Delegate: E. Athanasopoulos

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ISAPS)

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY (ISAPS)

Εθνικός Γραμματέας Ελλάδος: Π. Μάνταλος
National Secretary of Greece: P. Mantalos

Επιτροπές Τμημάτων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

INTERNATIONAL SOCIETY OF BURN INJURY

Εθνική Εκπρόσωπος: Ε. Γκαμάτση
National Delegate: Ι. Gamatsi

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

INTERNATIONAL COMMITTEE ON QUALITY ASSURANCE MEDICAL DEVICES IN PLASTIC SURGERY (IQUAM)

Εθνική Εκπρόσωπος: Θ. Πετρακοπούλου
National Delegate: Th. Petrakopoulou

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ LASER

EUROPEAN SOCIETY OF LASER AESTHETIC SURGERY

Γραμματέας Μελών – Ταμίας: Π. Κοντοές
Membership Secretary - Treasurer: P. Kontoes

Επιτροπές Τμημάτων

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

AESTHETIC SURGERY

Δέσποινα Τζιβαρίδου
Despina Tzivaridou
Αθανάσιος Χριστόπουλος
Athanasios Christopoulos
Γρηγόριος Χάμψας
Grogorios Champsas

ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

BURNS

Ειρήνη Γκαμάτση
Irene Gamatsi
Παναγής Γεωργίου
Panagis Georgiou
Μύρων Τσαγκαράκης
Myron Tsagarakis

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

MICROSURGERY & HAND

Χρήστος Ασημομύτης
Christos Asimomitis
Κωνσταντίνος Μπενετάτος
Kostantinos Benetatos
Σπύρος Σταυριανός
Spyros Stavrianos

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

PEDIATRIC PLASTIC SURGERY & CONGENITAL ANOMALIES

Όλγα Καξίρα
Olga Kaxira
Περικλής Φόρογλου
Pericles Foroglou
Δημήτριος Μιχελάκης
Dimitrios Mihelakis

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ONCOLOGICAL PLASTIC SURGERY

Γρηγόρης Χάμψας
Grigoris Champsas
Γεωργία- Αλεξάνδρα Σπυροπούλου
Georgia-Alexandra Spyropoulou
Αθανάσιος Παπάς
Athanasios Papas

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

AUDITING COMMITTEE

Ζαμπάκος Γεώργιος
Zampakos George
Χάψας Δημήτριος
Chapsas Dimitrios

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής