Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών έως 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Μάθετε περισσότερα.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις Ελεύθερες Ανακοινώσεις και τη διαδικασία υποβολής τους.

Εκτενείς Ανακοινώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις Εκτενείς Ανακοινώσεις και τη διαδικασία υποβολής τους.

E-Posters

Μάθετε περισσότερα για τα E-Posters και τη διαδικασία υποβολής τους.

Ιστότοπος Συνεδρίου

hesprascongress.com

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής