Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής διοργανώνεται ανά διετία από την ΕΕΠΕΑΧ, σύμφωνα με το καταστατικό (Κεφάλαιο ΣΤ’, άρθρο 36, Δραστηριότητες της ΕΕΠΕΑΧ).

Το ΔΣ της ΕΕΠΕΑΧ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας τη διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019.

Στα πλαίσια της συνεχούς μας προσπάθειας για την διασφάλιση διαφάνειας, της ισότιμης και αξιοκρατικής αντιμετώπισης όλων των τακτικών μελών της ΕΕΠΕΑΧ, το ΔΣ προσκαλεί όλα τα Τακτικά μέλη που επιθυμούν την ανάληψη της Προεδρίας της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και πληρούν τις προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την κατάθεση υποψηφιότητας.

Επισυνάπτεται λεπτομερής ανάλυση της διαδικασίας υποβολής.

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής