Ελληνική Εταιρία
Πλαστικής Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής
Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Η πλαστική χειρουργική είναι η ειδικότητα που συνέχεια αναζητεί και ανακαλύπτει, μέσω της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών, καινούριες μεθόδους και βελτιώνει τις παλαιές.

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί ανακαλύπτουν νέες μεθόδους που βελτιώνουν τις ουλές και μειώνουν την μετεγχειρητική νοσηλεία. Είναι η πρώτη χειρουργική ειδικότητα που εφήρμοσε τις επεμβάσεις με νοσηλεία μίας ημέρας.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους Πλαστικούς Χειρουργούς είναι ελεγμένα από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς Ελέγχου του κόσμου. Επίσης, σε διαρκή βάση ερευνούν τα μυστικά διαφόρων παραγόντων, ώστε να τα εφαρμόσουν στην πράξη προς όφελος των ασθενών τους.

Η νέα δεκαετία θα είναι ενδιαφέρουσα με τις εφαρμογές μεταμόσχευσης λίπους, μεταμόσχευσης προσώπου, των βλαστοκυττάρων και της επούλωσης τραυμάτων.

Η ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον ευκολότερη μέσω του διαδικτύου και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται εφαρμόζονται άμεσα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. προσφέρουν νέα ζωή στα θύματα τροχαίων, εργατικών, καθημερινών ατυχημάτων και εγκαυμάτων.

Σχετικα με τις Συνδρομες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΠΕΑΧ οι ετήσιες συνδρομές των μελών καταβάλονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείσθε να διευθετήσετε τη συνδρομή σας ώστε να είστε ταμειακά ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ταμία της ΕΕΠΕΑΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση treasurer@hespras.gr.

Τρόποι Καταβολής Συνδρομής